Priseksempler:

Oversikten nedenfor inneholder priser for våre vanligste reparasjoner og vedlikeholdsarbeid på en del utvalgte modeller og årganger. Prisene omfatter arbeid, reservedeler, verkstedmatriell og mva., begrenset til det som er beskrevet.  Eventuelle nødvendig tilleggsarbeid inngår ikke i prisen.

Prisene oppgis som fra-til priser, fordi prisene for reparasjoner eller vedlikehold på en bilmodell ofte vil variere, avhengig av modellår, type og utstyr-/modellvariant.

Basert på opplysninger om bilen, vil vårt verksted vanligvis kunne gi en nærmere fastpris både på ovennevnte arbeider og andre reparasjoner som det er mulig å prise på forhånd.

Oppdrag inkl. nødvendig feilsøking som ikke kan prise på forhånd, utføres til våre vanlige timepriser inkl. mva., varierende fra kr 1 560,- pr. time.