Dekk og sikkerhet

Skiftende føre med våte veier, snø, is og varierende temperaturer setter store krav til dekkene. Ikke kjør med slitte og gamle dekk, det kan skape farer både for deg, dine passasjerer og andre trafikkanter både på sommer- og vinterføre.

Sesong klare hjul - husk følgende:

Både Toyota og NAF anbefaler mønsterdybde på minimum 5 mm (for vinterdekk).

Mønsterbybde for sommerdekk anbefaler vi minimum 3mm.

  • Bruk gjerne 10% mer luft i vinterdekkene.
  • Sjekk luften often, vinterdekk bør sjekkes når de er kalde i kaldt vær.
  • Dekk eldre enn 4-5 år bør skiftes ut grunnet hardnet gummi og redusert veigrep.

Merking av dekk

Dekk produsert etter 1999 har en firesifret DOT kode på dekksiden som forteller når dekket er produsert. De første to tallene er uke, de siste to er året. Et dekk merket for eksempel 2207 er produsert i uke 22 i 2007.

Tips ved kjøp av nye dekk:

  • Monter alltid fire like dekk på bilen. En blanding av forskjellige dekk kan redusere bilens kjøre- og bremseegenskaper.
  • Om du ikke bytter alle dekkene, sørg i hvertfall for at begge dekkene foran er like og begge bak er like.
  • Generelt bør 4-hjulsdrevne biler alltid monteres med 4 like dekk.
  • Ikke glem å kontrollere reservehjulet (hvis du har det).
  • Be alltid om nye ventiler ved montering av nye dekk.
  • Det er meget viktig å ta hensyn til spesifikasjoner for retningsbestemte og/eller asymmetriske dekk.

Ta kontakt med oss for en dekk-kontroll

Dekktrykk

Dekktrykk og forbruk

Visste du at hvis anbefalt lufttrykk er 2,5 bar, skal en fullastet bil ha 0,25 til 0,40 bar mer? Først og fremst av hensyn til sikkerhet og kjøreegenskaper, men også for best mulig økonomisk bilhold. Lufttrykket har betydning både for drivstofforbruk og dekkslitasje. 0,4 bar for lavt lufftrykk øker drivstofforbruket med 2 prosent, samtidig som dekkslitasjen ifølge testresultater øker med hele 30 prosent.

Informasjon om hva som er riktig lufttrykk står omtalt i bilens instruksjonsbok.

Det er ekstra viktig å sjekke dekktrykket før hele familien legger ut på tur med fullt bagasjerom. Tyngre bil krever høyere lufttrykk. Det anbefales 10-15 prosent økt lufttrykk.

 

Nitrogen i dekkene

Det blir stadig mer og mer vanlig å fylle Nitrogen i dekkene i stedet for komprimert luft fordi dette gir mer konstant trykk i dekkene, bedre veigrep og lengere levetid for dekkene, samt senker drivstofforbruket. Mange av våre Toyota forhandlere tilbyr nitrogen.

Vask og oppbevaring av dekkene

Det er viktig å rengjøre dekkene skikkelig før de legges bort for neste sesong, spesielt gjelder dette for vinterdekk. Bruk egnet dekkvask og felgrens som du får kjøpt hos en Toyota forhandler. Vask deretter med såpe og skyll med varmt vann. Ikke kjør i kald snø rett etter at denne behandlingen er gjort.

Benytter du høytrykkspyler, vær forsiktig så du ikke holder den for nær dekk og felg, minimumsavstand 20 cm. Holder du dysen nærmere, kan det forårsake skade på dekkets sidevegg. Bruker du bilshampo eller andre rengjøringsmidler, risikerer du dessuten at kjemikalier siver inn i dekk og felg, dette er en direkte sikkerhetsrisiko.

Dekk bør lagres tørt, mørkt og kjølig. Det optimale er å ha de hengende påmontert felg eller stable de oppå hverandre. Dekk uten felg bør lagres stående. Sørg dessuten for at dekkene ikke utsettes for olje, bensin fett eller andre kjemikalier.

Her i landet hvor vi bruker både sommer- og vinterdekk, kan man fort få et lagringsproblem. Har du ikke plass til dekkene hjemme, sjekk med din Toyota forhandler om de har dekkhotell. Da kan du være sikker på at dekkene blir opppbevart forskriftsmessig og til en lav kostnad.

Dekk kan skades uten at du merker det. Hvis du oppdager eller mistenker at noe galt har skjedd, sørg for å få dekket kontrollert hos oss.